AFGELAST 28/03/2020 Algemene Ledendag

De algemene ledendag 2020

U I T N O D I G I N G

Vereniging Vlaamse Academici
Afdeling Brussel

Zaterdag 28 maart 2020

Thema : Standaardnederlands, de prioritaire variëteit van onze taal

Locatie: Universitaire Stichting
Egmontstraat 11 in 1000 Brussel

VVA-Brussel heeft het genoegen de Algemene Ledendag 2020 te organiseren.

Het VVA-Hoofdbestuur en VVA-Brussel hebben de eer alle leden van de VVA uit te nodigen op een hopelijk gezellige ontmoeting in Brussel.

Programma

1.         10 uur tot 10.30 uur (Universitaire Stichting)
            Onthaal met aanmelding en welkomstkoffie of thee en koek

2.         10.30 uur:  ACADEMISCHE ZITTING
          Verwelkoming door dr. Erik Loosen, voorzitter VVA-Brussel

10.35 uur tot 11.35 uur: Standaardnederlands, de prioritaire variëteit van onze taal

Aanzet

- Betekenisomschrijving Standaardnederlands (Nederlandse Taalunie)
- Taalgebruik in postmodernistisch perspectief – vanuit sociolinguïstische invalshoek

met presentaties van           
- Prof. dr. Dirk Geeraerts, KULeuven

 

Dirk Geeraerts is een Vlaamse taalkundige. Hij is hoogleraar in de theoretische taalkunde aan de Universiteit van Leuven. Hij is de oprichter van de onderzoekseenheid Kwantitatieve Lexicologie en Variationele Taalkunde.

Taalvariatie tussen communicatie en identiteit

- Luc Devoldere – Ons Erfdeel / De Lage Landen

 

Luc Devoldere is een Vlaamse classicus, schrijver en publicist. In 2002 volgde hij Jozef Deleu op als hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. Hij is lid van Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) sinds 2009.

Eigen visie over standaardtaligheid

en commentaar op beide presentaties van
- Em. prof. dr. Ludo Beheydt, U. Cath. de Louvain

 

Ludo Beheydt heeft van de Nederlandse taal en cultuur zijn specialiteit gemaakt. Hij gaf er niet alleen les over in Louvain-la-Neuve, Amsterdam en Leiden, maar is ook op andere vlakken met deze thema’s bezig.
Bovendien is hij Europees Eresenator vanwege zijn bijdrage aan de Europese cultuur. Beheydt heeft een waaier van publicaties op zijn naam staan, gaande van uitspraakgidsen, een woordenboek en computerprogramma’s tot een prachtig kunstboek. 

Conclusies over Standaardnederlands bijzonder i.v.m. mondeling standaardtaalgebruik in het Vlaamse onderwijs
- de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA bij monde van An De Moor

Sessievoorzitter Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter VVA en
Coördinator Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA.

De teksten van de sprekers e.a. rond de thematiek verschijnen in een digitaal Witboek - Editie 20 van het VVA-e-zine Vivat Academia.

11.35 tot 12.15: Uitreiking prijs Academicus/Academica van het Jaar 2020
           
aan actrice mevrouw Chris Lomme
            laudatio door Paul Becue, algemene voorzitter VVA en
            dankwoord door de gelauwerde

 1.         12.15 uur tot 13 uur: Receptie

Onthaal + academische zitting + receptie: = € 35 /persoon

 1.         13 uur tot 14.45 uur: VRIENDENMAAL
  Voorgerecht + hoofdgerecht + nagerecht + koffie en aangepaste wijnen 
  Voor dit uitgelezen menu kiest de chef van het restaurant van de Universitaire Stichting
  de fijnste gerechten die in maart op de markt zijn.
 2.         15 uur tot 16.45 uur: CULTUREEL NAMIDDAGPROGRAMMA met keuze uit
 3.        Muziekinstrumentenmuseum (Hofbergstraat 2)
  Eén van 's werelds grootste en meest buitengewone collecties van muziekinstrumenten van alle tijden en alle plaatsen. De 1100 interessantste en meest sprekende exemplaren staan opgesteld in 4 tentoonstellingszalen, omkaderd door beeldmateriaal en tekstpanelen.
  De rijk gevulde audio- en videogids brengt de muziekinstrumenten tot leven.
 4.         Magritte Museum (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Koningsplein)
  herbergt een kunstverzameling van meer dan 200 werken van de Belgische surrealist René Magritte.
  Audiogids
 5. Museum voor Oude Kunst (Regentschapsstraat 3)
  De voortreffelijke collectie oude kunst, getuige van een rijk gevuld verleden, overspant de periode van de 15de tot de 18de eeuw.
   Audiogids
 6. (ondergronds) Coudenbergpaleis (Paleizenplein 7)
  De archeologische site en het museum van het Coudenbergpaleis is een ondergrondse ontdekkingsreis in het paleis van Keizer Karel.
  Met gids

17 uur EINDE NAMIDDAGPROGRAMMA

met een drankje aangeboden in het Museum Café, KMSK, Regentschapstraat 3


Wegbeschrijving naar de Universitaire Stichting


Met het openbaar vervoer kunt u Brussel goed bereiken.
Vanaf Brussel Centraal Station (Europaplein) stapt u dan nog 15 minuten naar de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 (1,5 km).

 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK

Zo de keuze voor de heer of mevrouw verschilt: een afzonderlijk formulier invullen a.u.b.!

De heer

 

Mevrouw

 

VVA-afdeling

 

Adres

 

 

 

E-postadres

 

Telefoon

 

schrijft/schrijven in voor de Algemene Ledendag in Brussel op zaterdag 28 maart 2020.

 

     Aantal

Totaal

1

Ontvangst, academische zitting, receptie

35 euro per persoon

 

 

2

Ontvangst, academische zitting, receptie
en vriendenmaal


75 euro per persoon

 

 

3

Ontvangst, academische zitting, receptie, vriendenmaal én het culturelel gedeelte


90 euro per persoon

 

 

Wilt u a.u.b. de inschrijvingsstrook kopiëren en ingevuld terugsturen per e-post vóór 18 maart 2020 naar  secretariaat.vva.brussel@gmail.com 


De inschrijving is slechts geldig na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Stort u dat vóór 18 maart 2020
op rekening BE80 4300 0665 3177 van VVA-Brussel.


Cultureel programma: minimum twee keuzes aanduiden in volgorde van voorkeur:  

 

 

Keuze 1/2

Aantal personen

A

Muziekinstrumentenmuseum

 

 

B.

Magritte Museum

 

 

C.

Museum voor Oude Kunst

 

 

D.

Coudenbergpaleis

 

 

 

Tot de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA behoren Em. prof. dr. Eric Ponette, Prof. dr. Matthias Storme, Prof. dr. Frank Fleerackers, Em. prof. dr. Stijn Verrept**, Prof. dr. Els Ruijsendaal, Em. prof. dr. Jos Devreese, Lic. An De Moor**, Dr. Jan Roukens, Lic. Peter Debrabandere**, Lic. Ghislain Duchateau**, Lic. Paul Becue.

** De vier didactici Nederlands van de Werkgroep concipieerden de thema-uitwerking van de Academische Zitting.

18/02/2020 Bezoek aan de Collection Vanmoerkerke

 

Dinsdag 18 februari 2020 om 16.25 uur

 

Oud Vliegveld 10, 8400 Oostende

 

De ‘Vanmoerkerke collection’

 

Eind jaren negentig kocht de Oostendse zakenman Mark Vanmoerkerke zijn eerste kunstwerk aan: een schilderij van de Britse kunstenaar Zebedee Jones. Het werk was oorspronkelijk bestemd voor zijn kantoor, maar zover kwam het nooit. Het schilderij kwam bij hem thuis te hangen en kreeg al snel het gezelschap van andere werken. Vanmoerkerke bleef zijn collectie verder uitbouwen en bracht ze vanaf 2007 onder in een prachtig gerestaureerde vliegtuigloods in Oostende.

De uitgebreide Vanmoerkerke-collectie bestaat voornamelijk uit Europese en Amerikaanse hedendaagse schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en video. Regelmatig worden er experts met verschillende achtergronden uitgenodigd om tijdelijke tentoonstellingen samen te stellen met werken uit de collectie.

Verschillende disciplines en richtingen komen aan bod. Er is werk te zien van onder meer Gerhard Richter, Erwin Wurm,  Barbara Kruger…

Die hedendaagse kunst geniet een nooit geziene populariteit: nooit eerder bezochten zo veel mensen hedendaagsekunstmusea, nooit eerder konden zoveel mensen zich voltijds op professionele basis met hedendaagse kunst bezighouden. Hedendaagse kunst is een sleutelelement geworden in onze cultuur.

 

Een gelegenheid voor VVA’ers om zich onder te dompelen in deze minder bekende collectie, onder leiding van een bekwame gids.

 

We brengen een bezoek aan de Vanmoerkerke Collection op 18 februari 2020. We worden verwacht op de locatie om 16.25 uur.


Om het bezoek aangenaam te houden zijn de inschrijvingen beperkt tot maximum 50 personen. Inschrijven kan door een bedrag van € 12,- p.p. te storten op rekening BE49 4700 2621 4171 van VVA - Regio Brugge met vermelding ‘Vanmoerkerke’. Als je zelf wil rijden en evt. carpoolen, vermeld dan ook ‘chauffeur’ in de mededelingszone. Als de inschrijvingen binnen zijn, zullen we de lijst van de deelnemers doormailen, wie dit wil kan dan onderling de nodige afspraken maken om te carpoolen.

AFGELAST 31/03/2020 De Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach

 

 

Dinsdag 31 maart 2020 om 20.00 uur

 

Meersenhuis, Oostmeers 3, 8000 Brugge

Ignace Thevelein

 

De Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach

 

 

Ignace Thevelein werd na zijn studies aan het Lemmensinstituut te Leuven en het Grootseminarie te Brugge tot priester gewijd. Hij studeerde aan het muziekconservatorium te Gent en behaalde er eerste prijzen in notenleer, harmonie, muziekgeschiedenis en koordirectie.

 

“Ik ben in het bisdom Brugge vrijgesteld om kerkmuziek in al zijn vormen te stimuleren en heb het geluk van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken”, zegt Thevelein. “Dertig jaar ben ik nu bezig. Altijd was ik gepassioneerd door muziek van Bach, ook van anderen, maar Bach blijft aan me kleven. Dat doet iets met je.”

 

Bach (1685-1750) is niet weg te denken uit het leven van Thevelein die artistiek leider is van de Kooracademie Brugge (voorheen ‘Internationale Bachdagen’), een organisatie die jaarlijks cursussen en workshops inricht voor koorzangers en koordirigenten.

 

De geknipte man dus om, gezien de Paasperiode nadert, de Mattheuspassie te belichten.

 

Interesse? Wil dan inschrijven door 8 € p.p. te storten op rekening BE49 4700 2621 4171 van VVA - Regio Brugge met vermelding 'Thevelein'.

AFGELAST 21/01/2020 Monoloog 'Het standpunt van Stéphanie'

 

Dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur

 

Cultureel Centrum ‘De Dijk’

 

Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge

 

‘HET STANDPUNT VAN STEPHANIE’

 

Monoloog door Rita Lommée

 

Het is stilaan een traditie geworden onze lezingen af te wisselen met een artistiek optreden. Een bekende Brugse actrice brengt ons, in première,  een monoloog van Monique Jacqmain.

 

Het verhaal:

Koning Leopold II, getrouwd met Marie Henriëtte van Oostenrijk, had om politieke redenen zijn zinnen gezet op een huwelijk van zijn dochter, Stéphanie, met de Oostenrijkse troonopvolger. Zij zou dus keizerin van Oostenrijk-Hongarije worden.

Op 16 jaar werd Stéphanie uitgehuwelijkt, ze werd weduwe op haar 25e… Wie was prinses Stéphanie van België echt?

Met deze monoloog krijgt deze miskende vrouw de kans om haar verhaal te doen, haar visie te geven op de gebeurtenissen die haar leven tekenden: ze vertelt over haar Spartaanse opvoeding, haar liefdeloos huwelijk met kroonprins Rudolph van Oostenrijk, en diens zelfmoord in het slot Mayerling …

 

De auteur:

Monique Jacqmain (1934-2017) schreef de monoloog ‘Het standpunt van Stéphanie’. Zij werd geboren te Antwerpen en was hoogleraar Italiaans. Van haar zijn vooral vertalingen gekend o.a. van het boek ‘De Hollandse Dokter’ van Carlo Goldoni.

 

De actrice:

De Brugse actrice speelde jarenlang bij verschillende toneel-gezelschappen (de Korrekelder, Antigone, Malpertuis, Arca, ...) en kreeg ruime bekendheid door haar rollen in televisieseries als ‘De filosoof van ’t sashuis’, ‘De heren van Zichem’ en ‘De vorstinnen van Brugge’. Zij was ook docent woord en theater aan verschillende academies en conservatoria. Zij treedt op met poëzieprogramma’s. Vele VVA-ers zullen zich nog haar succesvol optreden voor onze vereniging  herinneren, nu alweer drie jaar geleden, met de monoloog  'Simonne'.

 

Voor deze voorstelling kan worden ingeschreven uiterlijk tegen 16 januari door € 10,- p.p. over te schrijven op rekening BE49 4700 2621 4171 van VVA – regio Brugge, met vermelding ‘Stéphanie’.