Brief september 2020

Beste VVA-vrienden,

 

Begin september is de tijd dat we de laatste hand leggen aan het programma voor het nieuwe academiejaar en de folder versturen naar alle leden en belangstellenden, met de uitnodiging om het lidgeld te betalen.

Door de coronacrisis kampen we, zoals alle andere verenigingen, met grote onzekerheid. De evolutie van het virus dreigt bijeenkomsten onmogelijk te maken, of minstens te bemoeilijken.

Het komende academiejaar moest een feestjaar worden, want het is dit najaar vijftig jaar geleden dat VVA Regio Brugge aan de slag ging. Ook die viering komt in het gedrang. Het is duidelijk dat een ontspannen, stijlvolle receptie organiseren in de komende maanden niet tot de mogelijkheden behoort.

Daarom heeft het bestuur beslist om dit najaar slechts een beperkt programma aan te bieden. De opening bijvoorbeeld, gaat niet door, maar wel een aantal voordrachten. Als bijlage het programma waarin ook de activiteiten voor 2021 vermeld zijn. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen in de coronamaatregelen.

Het lidmaatschap van al wie lid was in het academiejaar 2019-2020, wordt gratis verlengd. Initiatieven die in de loop van het komende academiejaar genomen worden, zal het bestuur met een ad hoc financiering regelen. Als bijlage alvast de coronarichtlijnen die hoe dan ook moeten gerespecteerd worden.

Voorlopig gaan we ervan uit dat de nieuwjaarsreceptie van 2021 in min of meer normale omstandigheden zal kunnen plaatshebben. We zullen jullie daar tijdig over berichten.

We weten dat we op jullie begrip kunnen rekenen en realiseren ons dat de werking van onze vereniging maar een voetnoot is vergeleken bij de enorme schok die corona in onze samenleving veroorzaakt heeft.

Intussen bereiden we een gloedvolle viering van ons gouden jubileum voor!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van VVA Regio Brugge,

 

Eric Vienne 
Secretaris 

Bruno Comer
Voorzitter