Brief november 2020

Beste VVA-vrienden,

 

De evolutie van het corona-virus en de overheidsmaatregelen die daaruit voortvloeien, maken het ons steeds moeilijker om activiteiten aan te bieden. Voor de voordracht van dr. Filip Pattyn over ‘genetica en onze gezondheid’ hadden we meer inschrijvingen dan dat er plaatsen in de zaal beschikbaar waren. We willen geen leden teleurstellen. Bovendien wordt ons gevraagd om alle sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Om die redenen heeft het bestuur beslist de twee voordrachten waarvoor we u al uitgenodigd hadden - die over ‘rijmplekken’ van Hugo Brouckaert (9 november) en hogergenoemde van Filip Pattyn (20 november) - af te blazen. Het zou te jammer zijn dat we die twee interessante activiteiten in een geamputeerde versie moeten laten doorgaan. Alle ingeschrevenen zullen de bijdrage die ze betaald hebben, teruggestort krijgen.

We wachten dus betere tijden af om opnieuw van ons te laten horen.

Voor de bestuursleden is dit een moeilijke beslissing, te meer daar we er al veel voorbereidingswerk hadden opzitten om de voordrachten veilig te laten verlopen. Een troost is dat op 9 oktober iedereen tevreden was met de voordracht van Axel Buyse over de Vlaamse diplomatie.

We zijn ervan overtuigd dat onze vitale vereniging na deze moeilijke periode opnieuw tot volle ontplooiing zal komen. We moeten geduld oefenen en intussen denken we na op welke manier we het contact met onze leden kunnen behouden.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en in een volgende nieuwsbrief zullen we hopelijk beter nieuws te melden hebben.

Namens het bestuur wensen we u en uw familieleden het beste toe voor de toekomst in deze onzekere tijden.

 

Met vriendelijke groeten

 

Eric Vienne 
Secretaris 

Bruno Comer
Voorzitter