6/12/2019 Taal en onderwijs in de 21ste eeuw

 

Vrijdag 6 december 2019 om 20.00 uur

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Prof. Dr. Kris Van den Branden

Taal en onderwijs in de 21ste eeuw: zijn we nog mee?

Het onderwijs is voortdurend in beweging en een veel besproken onderwerp in de media. In Vlaanderen heeft het een goede naam, maar er duiken steeds meer problemen op.

Als Vlaamse academici verontrust het ons dat het Nederlands als taal onder druk staat. De begrijpend-leesprestaties van de Vlaamse tienjarigen blijken systematisch te dalen en het aantal functioneel laaggeletterden neemt toe. In het hoger onderwijs is er een groeiende tendens om het Engels als instructietaal te hanteren. De schrijfprestaties van onze 18-jarigen zijn niet op niveau.

Maar kloppen al die beweringen wel? In deze lezing benadert Prof. Kris Van den Branden deze, en andere, hete hangijzers rond taal en onderwijs vanuit een wetenschappelijke hoek: Wat is waar? En wat is “fake news”?  

Kris Van den Branden is hoogleraar taalkunde en hoofd van de lerarenopleiding talen aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Aan dezelfde universiteit is hij academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Hij is gepassioneerd door alles wat met onderwijs te maken heeft.  Zijn boek “Onderwijs voor de 21ste eeuw” uitgegeven in 2015, wordt nog steeds herdrukt. Hij beheert eveneens een succesrijke blog onder de titel ‘Duurzaam onderwijs’, waarin hij de actualiteit op onderwijsgebied volgt.