23/11/2019 Bezoek aan de Sint-Sebastiaansgilde

 

 

Zaterdag 23 november 2019  om 10.30 uur

 

BEZOEK  SINT-SEBASTIAANSGILDE

 

  Carmersstraat 174, 8000 Brugge

 

 

Op deze herfstdag bezoeken we de gebouwen en de tuin van deze bekende  schuttersgilde die al meer dan 600 jaar onafgebroken bestaat, een unicum in de wereld. Bovendien zal medelid André Vandewalle ons enkele bijzondere stukken uit het archief tonen dat charters en oorkonden bevat die tot 1416 teruggaan.

 

Bij het ontstaan had de Sint-Sebastiaansgilde een militaire functie, later werd ze een belangrijke ontmoetingsplaats voor de stedelijke burgerij. Nu nog zijn er enkel mannelijke schutters aan het werk. Zij evolueerde naar een ontspanningsvereniging.

 

Al sinds 1572 verblijft de gilde in het huidig gebouw met de daarbij horende tuin. In de loop der jaren werden de gebouwen uitgebreid en herhaalde malen gerestaureerd. Zo kwam er een koningszaal.

 

Daarnaast bezit de gilde een collectie  16de-eeuws zilverwerk, schilderijen en de meest volledige bibliotheek over het gildeleven in Europa.

 

Na het bezoek bieden we de deelnemers een drankje aan in de bar van de gilde.

 

Inschrijven voor dit uniek bezoek  kan door € 11,- p.p. te storten op rekening 

BE49 4700 2621 4171 van VVA-Regio Brugge met vermelding ‘Sint-Sebastiaansgilde‘.

Schrijf tijdig over, ten laatste op 15 november, want er zijn maar 50 plaatsen.