Bezoek aan Bonemhoeve

Bezoek aan Bonemhoeve

Maandag 17 juni of 24 juni 2024 om 14.00 uur
Geleid bezoek aan Bonemhoeve
Bonemstraat 1 te 8340 Damme

We bezoeken de tuinen van Hoeve "Bonem", waarvan de historiek teruggaat tot de
13de eeuw. Deze historische hoeve ligt op een terp die een restant is van het
voormalige "Hof Bonem", een leengoed gesticht door de heren van Bonem na
indijking van de polder en de aanleg van de Branddijk in het laatste kwart van de 12de
eeuw.

De historische hoeve wordt omringd door uitgestrekte waterpartijen, restanten van een
oud krekengebied. Marc Ooms – de huidige eigenaar – sprak in 2005
tuinarchitect Erik Dhont aan om de tuin en het omliggende landschap meer structuur
en vorm te geven. Samen met hem implementeerde hij een vernieuwende hedendaagse
visie die respect toont voor de intimiteit van de hoeve en het omliggende
polderlandschap. Er werden extra poelen, een natuurlijke zwemvijver en een
boomgaard aangelegd, een groentetuin met sierlijke serre, hooiweides met graspaden,
struwelen met oude rozen…

Tuinman Gijsbert Smid beheert sinds 2012 de tuin volledig ecologisch. Her en der
verstrooid in het landschap ontdekken we hedendaagse kunst van bekende namen als
Gormley, Houseago, Wurm en Richard Long. Een landschapstuin om volop van te
genieten!

We sluiten ter plaatse af met een drankje.

We bieden twee gidsbeurten aan: één op maandag 17 juni om 14.00 uur en één op
maandag 24 juni om 14.00 uur stipt.
Verzamelplaats: Bonemstraat 1, 8340 Damme.

Voor het bezoek moeten we ingangsgeld tot de tuin betalen en de gids, maar het loont
de moeite waard.

Interesse? Schrijf vijftien euro (15 euro) per persoon over op rekeningnummer
BE49 4700 2621 4171 van VVA Brugge met vermelding ‘Bezoek Bonemhoeve’,
samen met de datum waarop je wil komen: 17 of 24 juni. Vergeet de datum niet, het
is belangrijk voor de organisatie. Het aantal deelnemers is beperkt, wacht dus niet te
lang om in te schrijven.


top